Energi

Är du ansvarig för energiförbrukningen? Nu kan du ägna mindre tid åt att följa upp de tekniska installationerna – och spara både energi och pengar.

Energi
Energi

Energi

Är du ansvarig för energiförbrukningen? Nu kan du ägna mindre tid åt att följa upp de tekniska installationerna – och spara både energi och pengar. 

Energi
Full koll på energiförbrukningen med IWMAC

Fel eller olämplig användning av de tekniska anläggningarna leder ofta till ökad energiförbrukning – som ingen märker förrän räkningen anländer. Med IWMAC får du omedelbart ett meddelande vid avvikelser, till exempel när ventilations-, värme- eller kylsystem använder för mycket energi.

Identifiera avvikelser snabbare

Med kontinuerlig övervakning får du omedelbart ett meddelande om något avviker från de regler vi har satt upp tillsammans med dig. Ju förr vi upptäcker sådana energiavvikelser, desto snabbare kan du sätta igång med de nödvändiga åtgärderna för att avhjälpa felet.

Använd resurserna där de behövs

I stället för att sitta framför datorn eller gå ett varv för att undersöka om och var det finns en avvikelse kan du eller din driftsansvariga använda tiden för att se till att faktiska fel avhjälps när de inträffar.

Spara energi, tid och pengar

IWMAC sparar mycket tid som annars skulle ha gått åt till uppföljning och analys. Att veta att du får ett meddelande när det uppstår fel som du bör åtgärda ger dig också extra trygghet – samt ökad energieffektivitet och sänkta kostnader.

Full historik

Du får full historik med en lättbegriplig energitrend för din byggnad. Du kan jämföra förbrukningen från vecka till vecka, månad till månad eller år till år. Tillsammans med ett antal statistiska funktioner hjälper detta dig att se om du bör sätta in energibesparande åtgärder.

Vill du veta mer om hur du kan ha full kontroll och undvika att något går fel?

Kontakta oss