3 grunner til at Meny velger alarmovervåking av kjøl og frys

Christian Berre Bassøe har en aktiv og til tider stressende hverdag som butikksjef ved Meny Lade. Men med et enkelt tiltak slipper han en stor bekymring – og får bedre nattesøvn.

Alle dagligvarebutikker opplever avvik på kjøle- og fryseanlegg i ny og ne. Mens noen alarmer er kritiske og krever umiddelbare tiltak, er andre av mindre viktig sort. Meny-kjeden har overlatt alarmhåndteringen til IWMAC. Det vil si at IWMAC siler ut de viktige alarmene, og varsler tvert når noe må rettes.

– Varslingen skjer til alle døgnets tider for at vi skal kunne rykke ut umiddelbart – både i arbeidstiden og på helligdager og nattestid. Vi slipper å ha oversikt over alarmene selv, samtidig som vi aldri trenger å frykte at vi går glipp av noe, sier Christian Berre Bassøe.

Butikksjef Christian Berre Bassøe ved Meny Lade i Trondheim

Ifølge butikksjefen ved Meny Lade er det mange gode grunner til å overlate alarmhåndteringen til IWMAC, og her trekker han frem noen av de viktigste.

1. Alarmovervåking gir økt mattrygghet

Mattrygghet handler blant annet om godt renhold, kontroll på matens holdbarhet og riktige temperaturer for oppbevaring.

– Mattrygghet har fått stadig mer oppmerksomhet de siste 10-15 årene, og Meny tar det på største alvor. Vi sørger blant annet for å gi alle medarbeidere god kunnskap, sier Berre Bassøe.

Men selv med dyktige ansatte og gode rutiner, vil svikt i kjøle- og fryseanlegg være en del av hverdagen for matbutikker. Innimellom er det menneskelige feil som ligger bak – andre ganger har teknikken skyld. Uansett årsak vil IWMAC varsle butikksjef eller andre med ansvar, slik at de kan sjekke den aktuelle disken og sette inn strakstiltak.

2. Alarmovervåking gir økonomisk gevinst

– Med varsling fra IWMAC vet vi eksakt hvor feilen ligger, og kan dermed redde varer vi ellers ville kastet. Dette sparer oss for store summer, samtidig som vi slipper å være uten enkelte varer i en periode, forklarer Berre Bassøe.

Det koster 30 kroner dager å overlate alarmovervåkningen til IWMAC. Hvis en feil hos IWMAC resulterer i varetap, vil de dessuten dekke inntil en million kroner.

3. Alarmovervåking frigjør tid

Meny er svært opptatt av spesialisering, og mange medarbeidere har utdanning som for eksempel fiskehandler, baker eller butikkslakter. Med IWMAC på laget kan butikkjeden rendyrke ambisjonen om at hver enkelt skal kunne mye om noe – ikke litt om alt.

– Etter at IWMAC har varslet om avvik får jeg eller andre med ansvar umiddelbart en oversiktsvideo fra butikken, uansett hvor vi er. Deretter veiledes medarbeideren som er på jobb til å handle riktig. Opplegget er så enkelt at ikke alle trenger grundig opplæring. I stedet for å drive med alarmhåndtering kan vi lage en dagligvarebutikk som kundene vil komme tilbake til, fastslår Berre Bassøe.

Alarmhåndteringen er en tilleggsløsning for alle som bruker toppsystemet fra IWMAC, og krever ingen form for installering.

Ønsker du pristilbud eller mer informasjon om AlarmMonitoring?

Ta kontakt med en av våre selgere på telefon 982 50 007  eller salg@iwmac.no